අවවාදයයි

මෙම  බ්ලොගයේ ක්‍රි.ව.2003 (සංශෝධිත) බුද්ධිමය දේපළ පිළිබද ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ හා 2002 ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ ආවරණය වේ.මෙම බ්ලොගය සම්පුර්ණයෙන්ම හෝ කොටසක් උපුටා ගැනීම,මුද්‍රිත,ලිඛිත,ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ විද්‍යුත් චුම්භක ආදී කවර මාධ්‍යයකින් හෝ පළ කිරීම, ව්‍යාජ ලෙස සැකසූ වෙබ් අඩවි ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් වේ.බ්ලොගයට අදාළ සියලු කාර්යයන් සදහා කතෘගේ ලිඛිත අවසරය ලබාගත යුතුය.අනවසරයෙන් එවැනි කටයුතු සදහා මෙම බ්ලොගය යොදාගන්නන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගනු ලැබේ.මෙහි පළ කරන ලිපි පරිශීලකයාගේ ප්‍රයෝජනයට පමණක් ගත හැකිය.2003 වසරේ බුද්ධිමය දේපළ පනත අනුව එසේ ව්‍යාජ ලෙස යොදාගැනීමෙන් මාස හයකට නොඅඩු සිර දඩුවමකට යටත් වීමට සිදු වේ.


Any person who does any unauthorized act inrelation to the publication may be liable to criminal prosecution & civil claim for damage.

Admin,
Software සිංහලෙන්,
08/14/2011


                                                             Copyright © Software සිංහලෙන්, 2011
                                                                 සියලූම හිමිකම් ඇවිරිණ © Software සිංහලෙන්, 2011